skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Radni Sastanak Sa Direktorom Porezne Uprave FBiH

Na poziv Sindikalne organizacije Porezne uprave Fedracije FBiH, dana 06.10.2017. godine, održan je  radni sastanak sa direktorom Porezne uprave FBiH, g-dinom Šerifom Isovićem. Radnom sastanku prisustvovali su i predsjednica Sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH g-đa Šemsa Hajrić, te predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Samostalnog sindikata Adil Aljić.

Tema sastanka bila je radno pravni status i položaj radnika Porezne uprave FBiH. Tom prilikom prezentirano je stanje u oblasti Porezne uprave, sa aspekta uslova rada uposlenika, opreme i popunjenosti radnih mjesta, a koja su utvrđena prema važećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. Takođe, tema sastanka bila je i nedostatak određenih propisa koji bi ovu instituciju doveli na potreban nivo rada i djelovanja, kako bi se uposlenicima obezbjedili adekvatni i optimalni uslovi za rad, što bi u konačnici dalo još bolje rezulatate u radu ove institucije.

Tom prilikom dogovorene su određene aktivnosti koje će poduzeti Samostalni sindikat u cilju poboljšanja uslova rada i radno-pravnog statusa uposlenika Porezne uprave FBiH. Direktor Porezne uprave dao je podršku zahtjevima Sindikata i smatra da su oni realni i opravdani i da su korisni za opšte društveno dobro.

Predstavnici Sindikata su se zahvalili direktoru Isoviću na prijemu i njegovoj spremnosti da kao direktor  Porezne uprave FBiH podržava aktivnosti i stavove ovog sindikata u cilju izjednačavanja prava uposlenika Porezne uprave FBiH  sa ostalim uposlenicima istih ili sličnih aktivnosti na federalnom nivou.

Dogovoren je dalji nastavak saradnje i puna podrška partnerskom odnosu imeđu Sindikata i Porezne uprave FBiH.

Back To Top