skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PRESS KONFERENCIJA U VLADI SBK TRAVNIK

PRESS KONFERENCIJA U VLADI SBK TRAVNIK

Dana, 12.02.2019. godine u prostorijama kantonalne Vlade SBK održana je Press konferencija svih sindikata koji su organizovani  na području SBK ( Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH, Sindikat osnovnog obrazovanja, Sindikat srednjeg obrazovanja i policije).

Povod Press konferencije je sramno i nezakonito povećanje paušala zastupnicima Skupštine SBK u visini od 100%.

Skupština SBK je donijela izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u SBK što je u suprotnosti sa zakonom o plaćama i organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”  broj 45/10, 111/12 i 20/17).

Na Press konferenciji je istaknuto da je naš sindikat imao pregovore sa Vladom SBK te da je Vlada Sindikata ponudila minimalno povećanje plate za 1,88% odnosno da se Osnovica poveća sa 2, 65 na 2,70.

Na kraju svi sindikati su donijeli zajednički zaključak da će iskoristit sva pravna sredstva u smislu obaranja ovih izmjena zakona. Također su pozvali zastupnike Skupštine SBK da se povuku donesene izmjene i dopune  Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona.

Back To Top