skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PREDSTAVNICI SAMOSTALNOG SINDIKATA POSJETILI ZAPADNOHERCEGOVAČKU ŽUPANIJU

PREDSTAVNICI SAMOSTALNOG SINDIKATA POSJETILI ZAPADNOHERCEGOVAČKU ŽUPANIJU

Na osnovu inicijative Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, dana 17.04.2019. godine održan je sastanak u Vladi Zapadnohercegovačke županije kojem su prisustvovali premijer, Zdenko Ćosić i ministar pravosuđa i uprave, Kristijan Zovko.

Ispred Samostalnog sindikata sastanku su prisustvovali predsjednik Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić. Tema sastanka bila je pristup Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Zapadnohercegovačke županije. Konstatovano je da navedena županija do sada nije pristupila potpisivanju Kolektivnog ugovora.

Tokom razgovora sa premijerom i ministrom donesen je zaključak da će Vlada Zapadnohercegovačke županije uzeti učešće u pregovorima za budući Kolektivni ugovor krajem maja 2019. godine. Također je razgovarano o uslovima rada i pravima državnih službenika i namještenika Zapadnohercegovačke županije, gdje su prestavnike Samostalnog sindikata upoznali da nema kršenja tih prava.

Potrebno je naglasiti da je ovo prva posjeta predstavnika Samostalnog sindikata Zapadnohercegovačkoj županiji.

Istog dana održan je radno- konsulativni sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije tri općine koje su u sastavu Samostalnog sindikata, i to: Općina Ljubuški, Općina Posušje i Općina Grude.

Povjerenici navedenih općina su informisali prisutne o problemima i aktivnostima koje vode njihove sindikalne organizacije , te je nakon duže diskusije donesen zaključak da se svi angažuju kako bi i druge općine Zapadnohercegovačke županije formirale sindikat kao i županijski organi uprave.

Sastanku su prisustvovale i kolege iz ove županije, i to predsjednik Sindikalne organizacije Federalnog ministarstva branitelja, Stanko Vukoja i zamjenik predsjednika Sindikalne organizacije Sundske policije, Denis Kraljević.

 

Back To Top