skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Potpisani Principi Za Protokol Za Zaključivanje Kolektivnog Ugovora

Potpisani Principi za protokol za zaključivanje Kolektivnog ugovora

Pregovarački tim Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u sastavu: Samir Kurtović predsjednik, Ernis Imamović, Višnja Ljubijankić, Edina Valjevac, Zuhra Rekić, Kemal Arnaut, Amir Sejdinović i Adil Aljić, sastali su se dana 22.10.2019. godine u sjedištu Vlade Fedaracije BiH s predstavnicima Radne grupe za utvrđivanje prijedloga Kolektivnog ugovora: Zlatko Hurtić; Alija Aljović; Alen Teletović; Goran Miraščić i predstavnicima osam kantona FBiH, a radi potpisivanja Principa za protokol o vođenju pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Potpisivanjem Principa za protokol definisana su: prava i obaveze pregovaračkih timova; način vođenja pregovora i rokovi.

Nakon potpisivanja Principa za protokol o vođenju pregovora članovi sindikata biće obaviješteni o ishodu pregovaranja nakon završetka istih.

Back To Top