skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com

U organizaciji Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH u periodu od 20. do 21.marta 2019. godine održani su radni sastanci sa povjerenicima Sindikalnih podružnica Porezne uprave FBiH u Srednjobosanskom kantonu, Zeničko- dobojskom kantonu i Središnjem uredu u Sarajevu.

Dana 20.03. 2019. godine održan je sastanak u kantonalnom uredu u Novom Travniku na kojem su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović, predsjednik Upravnog odbora Ernis Imamović i generalni sekretar Samostalnog sindikata Adil Aljić, sa povjerenicima podružnica SBK na čelu sa predsjednikom podružnice, Zlatanom Popovićem.

Sastanak je održan na temu informisanja članova Sindikalne podružnice u vezi aktivnosti koje je poduzimao Samostalni sindikat i aktivnostima koje će se dešavati u narednom periodu.

Nakon konstruktivnog sastanka, doneseni su zaključci:

  1. da će se pokrenuti inicijativa o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi kako bi se na realan i pravičan način  poboljšali uslovi rada, plate i naknade uposlenika Porezne uprave;
  2. jedinstven stav Podružnice ja da ostaju u sastavu Granskog sindikata;
  3. predloženo je značajnije i otvorenije informisanje kako povjerenika Podružnice, tako i svih članova sindikata.

Dana 21.03.2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda u Sarajevu održan je radni sastanak sa svim uposlenicima Središnjeg ureda. Pored predsjednika i generalnog sekretara, sastanku je prisustvovala i Šemsa Hajrić, predsjednica Sindikalne organizacije i član Upravnog odbora.

Nakon iscrpnog izlaganja predsjednika Samostalnog sindikata i upoznavanja sa svim aktivnostima u vezi Porezne uprave, članovi Sindikata kao i drugi su imali priliku da postave pitanja predsjedniku i generalnom sekretaru sindikatu u vezi stanja i statusa uposlenika Porezne uprave, gdje su dobili adekvatne odgovore. Nakon duže diskusije, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. da će se pokrenuti inicijativa o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi kako bi se na realan i pravičan način  poboljšali uslovi rada, plate i naknade uposlenika Porezne uprave;
  2. Podružnica je dala rok do 30 dana da se raspusti Sindikalni odbor i provedu izbori te izabere novi predsjednik i novi Sindikalni odbor Porezne uprave.

Istog dana u 11.00 sati održan je sastanak u Podružnici Porezne uprave Federacije BiH ZE- DO kantona, na kojem su pored predsjednika Sindikata i generalnog sekretara prisustvovali dopredsjednik Sindikata Nermin Ljubović, predsjednica koordinacije ZE- DO kantona Edina Valjevac i Kemal Arnaut, predsjednik Sindikalne organizacije KPZ i član Upravnog odbora.

Sastanak je vodila predsjednica Podružnice ZE- DO kantona, Nurida Džaferović.

Na navedenom sastanku članovi podružnice su također postavljali pitanja gostima gdje su predstavnici Samostalnog sindikata davali adekvatne odgovore. Nakon duže diskusije sa članovima sindikalne podružnice ZE- DO kantona, a poslije i sa svim povjerenicima sindikalne podružnice, doneseni su zaključci:

  1. da se ide u izmjenu Zakona o Poreznoj upravi i Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije BiH, gdje je dat rok 30 dana za pokretanje incijative, za izmjenu navedenih zakona, a do kraja septembra da se isti zakoni upute u parlamentarnu proceduru radi usvajanja istih;
  2. jedinstven stav Podružnice je da ostaju u sastavu Granskog sindikata.

Također, konstatovano je od strane predsjednika Samostalnog sindikata da su anketni listići koji su podijeljeni članovima sindikata u suprotnosti sa odredbama Statuta. Nakon obilaska navedene tri Podružnice može se konstatovati da članstvo nije dovoljno informisano i upoznato kako sa radom Sindikalnih podružnica Sindikalnog odbora tako i sa radom Samostalnog sindikata FBiH.

Back To Top