skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA KOORDINACIONIG ODBORA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA USK- A

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA KOORDINACIONIG ODBORA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA USK- a

Dana 09.07.2019. godine ,u prostorijama Saveza Sindikata u Bihaću je održana vanredna sjednica Koordinacionog odbora Sindikalnih organizacija USK-a.
Tema sjednice je bio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u Unsko- sanskom kantonu, te su istoj prisustvovali predsjednik Koordinacionog odbora Sindikalnih organizacija USK-a, Fazir Vukalić, predsjednici Sindikalnih organizacija, te mnogi mediji na kantonalnom i federalnom nivou.
Na sjednici je nakon duže diskusije donešen zaključak da stavljanjem u proceduru Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi USK- a prekršene odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH ( ” Sl. novine Federacije BiH, broj: 16/18), po kome je rukovodilac obavezan obezbijediti učešće Sindikata u pripremi prednacrta i nacrta propisa koji regulišu oblast radno- pravnih odnosa, što nije učinjeno, zatim u samom Nacrtu Zakona prekršene su odredbe Zakona o radu Federacije BiH ( “Sl. novine Federacije BiH”, broj: 26/16), jer postoji mogućnost zapošljavanja bez konkursa, zatim odredbe Zakona o državnoj službi Federacije BiH (“Sl. novine Federacije BiH, broj: 29/03, 23/02, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 04/12 i 99/15), jer one propisuju jedinstvena pravila o radno- pravnom statusu, kriterijima , postupku izbora, imenovanja i postavljanja državnih službenika i namještenika i taj okvir mora da bude jedinstven za cijelu Federaciju BIH, odredba po kojoj rukovodilac neće postaviti najuspješnijeg kandidata sa liste, nego izabrati kojeg on želi, ne uzimnajući u izbor znanje, rezultate ispita, testova kvalifikovanosti i kompetentnosti kandidata, već podobnosti je uvođenje politizacije u državnu službu, a rješenja rukovodioca, po kojim žalba ne odlaže izvršenje je suprotno odredbama o pravima i slobodama utvrđenim u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer žalba je redovni pravni lijek i ona mora imati suspenzivan učinak.
Predsjednik Koordinacionog odbora Sindikalnih organizacija USK-a, Fazir Vukalić se izjasnio da iz gore navedenih razloga Sindikat državnih službenika i namještenika USK-a traži da se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi USK- a povuče iz procedure.
Vlada USK-a je na sjednici održanoj 10.07.2019. godine donijela Zaključak sa kojim se iz skupštinske procedure povlači Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko- sanskom kantonu.

Back To Top