skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SKUPŠTINA U GRADU LJUBUŠKOM

ODRŽANA SKUPŠTINA U GRADU LJUBUŠKOM

U Gradskoj sali Općine Ljubuški održana je Skupština Sindikalne organizacije Grada Ljubuškog na kojoj su pored članova Sindikalne organizacije pozvani i drugi uposlenici Grada Ljubuškog. Skupštini su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata FBiH, Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić, te su predstavili aktivnosti koje provodi Samostalni sindikat kao i strategiju djelovanja u narednom periodu.

Svi prisutni su na Skupštini imali priliku da postavljaju određena pitanja u vezi Sindikalne organizacije kao i prava članova sindikata.
Izražena je spremnost većine članova Skupštine, posebno onih koji nisu članovi Sindikata da istom pristupe.
Većina prisutnih je bila zadovoljna izlaganjem predsjednika i generalnog sekretara, posebno jer je ovo prvi sastanak na ovom nivou. Skupština je donijela zaključak da će se u roku od deset dana održati ponovo sastanak i u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata FBiH izabrati novo sindikalno rukovodstvo Grada Ljubuškog.

U skladu sa ranijim dogovorom Samostalni sindikat je gradonačelniku Ljubuškog dostavio potpisan pristup Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH radi potpisa i pristupa istom.

Back To Top