skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
IMG Ed23c33e36ba44e6a723431b54bbd26d V

U prostorijama Samostalnog sindikata Federacije BiH dana 27.02.2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata Federacije BiH. Na sjednici je usvojen zapisnik sa sjednice od 21.12.2018. godine (Lukavac) i vanredne sjednice od 28.01.2019.godine (Sarajevo), sa informacijom o realizaciji zaključka. Razmatran je zahtjev Sindikalne organizacije Porezne uprave u vezi vođenja generalnog štrajka, te nakon duže rasprave doneseni su zaključci po istom te formiran pregovarački tim koji će Sindikalnoj organizaciji Porezne uprave saopštiti zaključke Upravnog odbora.

Tim će predvoditi predsjednik Samostalnog sindikata Federacije BiH Samir Kurtović, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik FKO Ernis Imamovć, član Upravnog odbora Kemal Arnaut i generalni sekretar Samostalnog sindikata Federacije BiH Adil Aljić.

Upravni odbor Samostalnog sindikata Federacije BiH je usvojio izvještaj prihoda i rashoda Samostalnog sindikata za 2018. godinu kao i prihvatio informaciju Nadzornog odbora o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finansiranja i korištenju sredstava Samostalnog sindikata za period 01.01.- 31.12.2018.godinu.

Također je vođena diskusija o dostavljenim izvještajima o Sindikalnim organizacijama i Koordinacijama za 2018. godinu uz konstataciju da je ogroman broj izvještaja o radu, finansijski kao izvještaj Nadzornog odbora dostavljen u predviđenom roku do 31.01.2019. godine uz pohvalu da je dostavljeno oko 90 % svih izvještaja.

Upravni odbor je donio odluku o državanju edukacije u skladu sa finansijskom podrškom za 2019. godinu koja će se održati u SBK u Jajcu 29.03.2019. godine.

Upravni odbor je dao saglasnost na Sporazum o saradnji sa drugim granskim sindikatima, te ovlastio predsjednika Samostalnog sindikata da isti može potpisati.

Back To Top