skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Upravnog Odbora U Ustikolini

Održana sjednica Upravnog odbora u Ustikolini

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova FBiH održao je svoju redovnu 12. sjednicu u Ustikolini.

Tema sastanka bila je:

  1. Razmatranje Prijedloga Sindikalnih organizacija za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i
  2. Informacija o obavljenim pripremama za predstojeće sindikalne igre u Neumu od 05.-08.09.'19. godine;

 Između ostalog doneseni su i slijedeći Zaključci:

  • Da se Pregovarački tim Samostalnog sindikata, imenovan Odlukom Upravnog odbora, što hitnije sastane i da na bazi dostavljenih prijedloga, kao i novih prijedloga, iste razmotri, te da analizira kompletan Kolektivni ugovor i sačini Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora i isti putem stručne službe što hitnije dostavi Vladi Federacije i vladama Kantona, gradovima i općinama.
  • Uputit će se dopis Sindikalnim organizacija sa rokom do 04.09.2019. godine za dostavu Prijedloga izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.
  • Da Upravni odbor na narednoj sjednici razmotri dostavljene prijedloge, kao i informaciju Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata u vezi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

Članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata informisani su o toku priprema za održavanje predstojećih jubilarnih 10. Sportskih sindikalnih igara u Neumu, na kojima će ućešće uzeti 300. članova sindikata a koji su zastupljeni  proporcionalno broju članova po koordinacijama.

Back To Top