skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Image 2019 09 10 09 48 04

Dana 06.09.2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH. Na istoj je utvrđen prijedlog novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, koji će biti dostavljen Vladi FBiH i svim Kantonalnim vladama.

Također je na sjednici donesen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

Back To Top