skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Nadzorini Odbor 18.02.2018.

U Sarajevu je dana 18.02.2019. godine  održana sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom, Nadzorni odbor je sačinio informaciju o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finansiranja i korištenja sredstava za period 01.01.- 31.12.2018.godine, a koja će biti predmet razmatranja na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata i Skupštini Samostalnog sindikata.

 

Back To Top