skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Nadzornog Odbora

Održana sjednica Nadzornog odbora

U Sarajevu je dana 18.02.2019. godine  održana sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom, Nadzorni odbor je sačinio informaciju o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finansiranja i korištenja sredstava za period 01.01.- 31.12.2018.godine, a koja će biti predmet razmatranja na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata i Skupštini Samostalnog sindikata.

 

Back To Top