skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA KOORDINACIJE ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

ODRŽANA SJEDNICA KOORDINACIJE ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

Dana 24.07.2019. godine u prostorijama Općine Tešanj održana je sjednica Koordinacionog odbora ZE- DO kantona. Pored predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, sjednicu je vodila i predsjednica Koordinacije ZE- DO kantona Edina Valjevac. Dnevni red sjednice bio je aktuelno stanje u Samostalnom sindikatu sa posebnim osvrtom na Kolektivni ugovor kao i aktuelna dešavanja u Sindikalnoj organizaciji ZE- DO kantona. Također se govorilo o određivanju učesnika na 10. sportskim igrama koje će se održati u periodu od 05.09 do 08.09. 2019. godine u Neumu. Po navedenoj tačci detaljne informacije o učesnicima dao je dopredsjednik Samostalnog sindikata za  sport, Nermin Ljubović te iste upoznao sa rokom do 31.07.2019.godine za dostavu spiskova učesnika ispred Sindikalnih organizacija. Predsjednik sindikata je informisao članove koordinacije o svim aktivnostima koje vodi Samostalni sindikat. Učesnici sastanka su imali priliku da postave pitanja predsjedniku, od čega se izdvaja pitanje izrade Pravilnika o sistematizaciji radnih mijesta i učešće Sindikata u izradi navedenih akata. Predsjednik je upoznao predstavnike Koordinacije ZE- DO kantona o obavezama poslodavaca da poštuju odredbe Kolektivnog ugovora, a posebno odredbe Člana 2. i Člana 43.

Istog dana upriličen je sastanak sa načelnikom Općine Tešanj, gospodinom Suadom Huskićem. Na sastanku su izražene pohvale koje se odnose na izuzetno dobru saradnju između načelnika Općine Tešanj i Sindikalne organizacije Općine Tešanj na čelu sa predsjednikom SO Općine Tešanj Nihadom Mujakovićem.

 

Predsjednik Sindikalne organizacije Općine Tešanj, Nihad Mujaković je informisao prisutne o pozitivnim primjerima saradnje između načelnika i Samostalnog sindikata, a rezultat toga je i Osnovica koja je postignuta za 2019. godinu u iznosu od 327,00 KM.

 

Back To Top