skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA POREZIJADA NA KUPRESU

ODRŽANA POREZIJADA NA KUPRESU

U organizaciji Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH uz podršku Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od 18. do 20. oktobra 2019. godine održana je Porezijada na kojoj su zastupljene određene sportske aktivnosti i takmičenja.

Pored navedenog održana je edukacija članova Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH. Predavač je bio predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, Samir Kurtović. Tema edukacije je bila ” Uloga i značaj sindikalnog povjerenika u sindikatu, Kolektivni ugovor, pregovaranje sindikat- poslodavac, kao i obaveze sindikalne organizacije prema Granskom sindikatu”.

Učesnici sindikata su uzeli aktivno učešće tokom edukacije , te imali priliku da postavljaju određena pitanja. Predsjednik Samostalnog sindikata Federacije BiH je potpuno otvoreno i transparentno odgovarao na postavljena pitanja i predlagao odgovarajuca rješenja na ista.

Donesen je zaključak da se nastavi i naredne godine sa ovakvom vrstom edukacije i upoznavanja članova sindikata sa aktuelnom situacijom državnih službenika i namještenika.

Back To Top