skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Izvještajna Skupština SO Federalnog Zavoda Za Poljoprivredu

Održana Izvještajna skupština SO Federalnog zavoda za poljoprivredu

Sindikalna organizacija Federalnog zavoda za poljoprivredu održala je Izvještajnu skupštinu, dana 4.7.2019. godine u prostorijama Zavoda. Skupštinu je otvorila predsjednica SO  – Nasiha Hadžić. Skupštini je prisustvovao i generalni sekretar Samostalnog sindikata – Adil Aljić. Na dnevnom redu bile su sljedeće tačke: Izvještaj o radu i izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu, izbor i verifikacija dva nova člana Sindikalnog odbora.

Sa aktuelnom situacijom u Sindikatu (pokretanje procedure za izmjenu ili produženje Kolektivnog ugovora, edukacijom članstva, realizacijom aktivnosti oko izvedbenih brojeva, povećanjem osnovice na nivou FBiH, formiranju novih sindikalnih organizacija, održavanju sindikalnih igara, izdvajanjima za pomoć oboljelim, pružanju pravne zaštite članovima sindikata, problemima sa realizacijom tužbenih zahtjeva, toku postupka izrade Zakona o državnoj službi, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o mirnom rješavanju sporova, i dr.), članove Skupštine informisao je generalni sekretar Sindikata.

Tom prilikom, članovi su postavljali razna pitanja o radu i aktivnostima sindikata, na koje im je odgovore dao generalni sekretar.

Back To Top