skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK PREGOVARAČKOG TIMA VLADE SBK I SINDIKATA ZAPOSLENIH KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA SBK

ODRŽAN SASTANAK PREGOVARAČKOG TIMA VLADE SBK I SINDIKATA ZAPOSLENIH KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA SBK

Dana 09.07.2019.godine, na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

Pregovarački tim Vlade SBK su činili: premijer  Tahir Lendo, ministrica finansija  Mirjana Plavčić, ministar pravosuđa i uprave  Zoran Marković i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bojam Domić.

Na strani Sindikata sastanku su prisustvovali: Rešad Jašarević, predsjednik Sindikata i povjerenici Mediha Agić,Marina Erak i Toni Anton zamjenik  državnih službenika i namještenika u Pravosuđu SBKRefija Kulašin, predsjednica Sindikata kantonalnih organa uprave SBKDragan Škulj, predsjednik Sindikata MUPGoran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSBAbdulah Srezlija, predsjednik KO SSVOONK SBKMuhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK i Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB.

Na sastanku se razgovaralo o povećanju osnovice za plaću.

Premijer Vlade je prisutne informisao o namjeri Vlade da izvrši rebalans Budžeta za 2019. godinu ,te istakao da prema ekonomskim pokazateljima prihoda Budžeta, postoji mogućnost povećanja osnovice za plaću sa 270,00 KM na 285,00 KM.

Ovaj prijedlog u skladu sa dogovorom imeđu Vlade i Sindikata iz prethodnog perioda je prihvaćen.

Primjena osnovice od 285,00 KM će biti nakon što se usvoji rebalans Budžeta za 2019.godinu tj. za plaću od 7. mjeseca, 2019. godine

Dogovoreno je da će se prilikom projekcije Budžeta za 2020. godinu, nastojati ista ponovo povećati u skladu sa povećanjem prihoda budžeta.

Back To Top