skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
IMG Bc5f04215d186a4b47108523e9238b61 V

Dana 28.03.2019. godine u prostorijama Kantonalnog ureda Porezne uprave Mostar, održan je sastanak sa sindikalnim povjerenicima Podružnice HNK. Domaćin sastanka je bila Maja Čolaković, sindikalni povjerenik Podužnice HNK. Ispred Granskog sindikata sastanku su prisusvovali predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurović, predsjednik Koordinacije HNK Šaćir Buturović i generalni sekretar Adil Aljić.

Predsjednik Kurtović upoznao je prisutne članove sindikata Podružnice HNK o aktivnostima koje je vodio Samostalni sindikat kao i o aktivnostima koje će voditi u narednom periodu. Članovi sindikata Podružnice HNK su imali priliku postavljati pitanja rukovodstvu Samostalnog sindikata, te od istog dobili odgovarajuće odgovore.

Nakon duže diskusije, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. da Sindikalna organizacija Porezne uprave pokrene inicijativu i da prijedlog za izmjenu Zakona o Poreznoj upravi u roku od 30 dana;
  2. da Granski sindikat nakon dobivanja inicijative i prijedloga u roku od 10 dana pokrenu inicijativu prema Vladi Federacije BiH, te da Vladi da rok 30 dana da formira komisiju koja će pripremiti izmjenu Zakona o Poreznoj upravi najkasnije do septembra ove godine;
  3. Članovi Sindikalne podružnice HNK su saglasni da ostanu u sklopu Granskog sindikata, te da prate i redovno se informišu o aktivnostima koje će voditi Sindikalna organizacija Porezne uprave u saradnji sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika Federacije BiH.
Back To Top