skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI KONJIC

ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI KONJIC

Na osnovu poziva Sindikalne organizacije Općine Konjic, predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić su prisustvovali sastanku Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Općine Konjic. Sastanak je vodila predsjednica Sindikalne organizacije Meliha Lizde. Lizde je delegaciju Samostalnog sindikata upoznala sa problemima koje ima Sindikalna organizacija, sa posebnim osvrtom na vatrogasce Općine Konjic.

Predsjednik Kurtović i generalni sekretar su upoznali prisutne o aktivnostima koje vodi Samostalni sindikat, te u sklopu toga odgovarali na pitanja prisutnih članova sindikata.

U toku sastanka predstavnici sindikalne organizacije su postavljali određena pitanja, a sve u cilju njihovih stečenih prava kao i uslova rada za inspektore Općine Konjic.

Predstavnici Samostalnog sindikata su upoznali članove sindikata da je u toku izrada Zakona o vatrogascima, te da bi bilo poželjno učešće vatrogasaca Općine Konjic. Članovi sindikata Sindikalne organizacije Općine Konjic su zadovoljni sa odnosom Samostalnog sindikata, a posebno kada je riječ o dodjeli jednokratne novčane pomoći te sindikalne organizacije.

Donesen je zaključak da će se u naredna dva mjeseca održati novi sastanak radi realizacije aktivnosti koje su dogovorene na sastanku.

 

Back To Top