skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
274a7 Porezna Uprava 09

Dana 10.04.2019. godine u prostorijama Službe za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona održan je radni sastanak Porezne uprave Unsko-Sanskog kantona sa sindikalnim povjerenicima Podružnice Unsko-Sanskog kantona. Domaćin sastanka bio je Edin Nanić, sindikalni povjerenik Podužnice Unsko-Sanskog kantona. Ispred Granskog sindikata sastanku su prisusvovali zamjenik predsjednika Samostalnog sindikata Fazir Vukalić i  generalni sekretar Adil Aljić.

Prisutni članovi sindikata Podružnice Unsko-Sanskog kantona upoznati su o aktuelnoj situaciji u sindikatu i proteklim aktivnostima vezanim za štrajk upozorenja, kao i o planiranim aktivnostima sindikata vezanim za rješavanje dugogodišnjih problema u poreskoj upravi, nakon čega je uslijedila rasprava. Članovi sindikata Podružnice Unsko-Sanskog kantona imali su priliku postavljati pitanja predsjedniku i generalnom sekretaru. Cilj sastanka bio je unaprijeđenje rada i ostvarivanje bolje komunikacije i informisanosti u Samostalnom sindikatu te iznalaženje optimalnih rješenja za rješavanje zahtjeva Porezne uprave FBiH.

Nakon duže diskusije doneseni su slijedeći Zaključci:

  1. Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH dostavit će granskom sindikatu inicijativu za izmjenu Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  2. Nakon dostavljene inicijative granskom sindikatu, granski sindikat će u roku od deset dana uputiti inicijativu Vladi FBiH za formiranje komisije koja će raditi na izmjenama Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  3. Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH uzet će aktivno učešće u izradi prijedloga navedenog zakona, a koji će se nakon dobijanja mišljenja od Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija pripremiti za upućivanje u parlamentarnu proceduru do septembra 2019. godine.
  4. Sindikalna organizacija PUFBiH uputit će menadžmentu Porezne uprave FBiH zahtjev za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta PUFBiH sa fokusom na realne potrebe i objektivne parametre za organizacione jedinice. Prilikom izrade pravilnika vodit će se računa o iznalaženju mogućnosti za unaprijeđenja uposlenika koji su u međuvremenu završili fakultet i stekli status VSS;
  5. Sindikalna organizacija će pratiti realizaciju dogovorenih i planiranih aktivnosti i inicirati uposlenike da se organizuju i uzmu aktivno učešće u radu sindikata.
Back To Top