skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
55892514 317379738961851 7860282973407412224 N

U prostorijama Kantonalnog ureda Porezne uprave Tuzla, dana 02.04.2019. godine održan je sastanak sa sindikalnim povjerenicima Podružnice Tuzlanskog kantona. Domaćin sastanka bila je Amira Kapetanović, sindikalni povjerenik Podužnice Tuzlanskog kantona. Ispred Granskog sindikata sastanku su prisusvovali predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić.

Predsjednik Kurtović upoznao je prisutne članove sindikata Podružnice Tuzlanskog kantona o aktuelnoj situaciji u sindikatu i proteklim aktivnostima, kao i o planiranim aktivnostima za naredni vremenski period. Članovi sindikata Podružnice Tuzlanskog kantona imali su priliku postavljati pitanja predsjedniku Samostalnog sindikata, te od istog dobili adekvatne odgovore.

Cilj sastanka bio je unaprijeđenje rada i same komunikacije u Samostalnom sindikatu te iznalaženje optimalnih rješenja za rješavanje zahtjeva Porezne uprave FBiH.

Nakon duže diskusije doneseni su slijedeći Zaključci:

  1. U roku od 30 dana Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH dostavit će granskom sindikatu inicijativu za izmjenu Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  2. Nakon dostavljene inicijative granskom sindikatu, granski sindikat će uputiti inicijativu Vladi FBiH za formiranje komisije koja će raditi na izmjenama Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  3. Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH pripremiti će određene izmjene Zakona o poreznoj upravi FBiH, te odrediti svoga predstavnika, kao člana radne grupe, koji će učestvovati u izradi izmjena Zakona o poreznoj upravi FBiH zajedno sa granskim sindikatom. Po izradi prijedloga izmjene Zakona o PUFBiH isti će se dostaviti Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija na mišljenje, a nakon toka početkom septembra uputiti u parlamentarnu proceduru.
  4. Ukoliko do septembra, iz bilo kojih razloga, zakon se ne uputi u parlamentarnu proceduru, organizovat će se radni sastanak podružnice kako bi članstvo bilo informisano o razlozima eventualnog prolongiranja utvrđenih rokova, kao i dogovora o daljim aktivnostima;
  5. Sindikalna organizacija PUFBiH uputit će menadžmentu Porezne uprave FBiH zahtjev za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta PUFBiH sa fokusom na realne potrebe i objektivne parametre za organizacione jedinice. Prilikom izrade pravilnika vodit će se računa o iznalaženju mogućnosti za unaprijeđenja uposlenika koji su u međuvremenu završili fakultet i stekli status VSS;
  6. Sindikalna organizacija PU FBiH će uputiti zahtjev menadžmentu Porezne uprave FBiH da im se sa 31.12.2019.godine dostave podaci koliki je odliv uposlenika (penzionisanje, prelazak u druge institucije, prerana smrt i dr.) a koliki priliv uposlenih u PUFBiH, kako bi se mogla sačiniti strategija popunjavanja radnih mjesta u razumnom vremenskom periodu i kako bi se u budžetu planirala potrebna sredstva za tu namjenu.
Back To Top