skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Image 2019 04 10 , 14.33.49

U prostorijama Samostalnog sindikata dana 09.04.2019. godine održan je sastanak sa sindikalnim povjerenicima Podružnice Kantona Sarajevo. Domaćin sastanka bio je Samostalni sindikat, a isti je vodio povjerenik sindikalne podružnice Kantona Sarajevo Faruk Čelik.

Pored svog uvodnog izlaganja i stanja u podružnici Porezne uprave Kantona Sarajevo dao je riječ predsjedniku Samostalnog sindikata Samiru Kurtoviću, koji je informisao povjerenike podružnice o aktivnostima koje je vodio Samostalni sindikat u proteklom periodu.

Nakon opširnijeg izlaganja učesnici sastanka su imali mogućnost da se obrate predsjedniku Samostalnog sindikata i da postavljaju određena pitanja. Predsjednik Samostalnog sindikata  odgovarao  je na postavljena pitanja i predlagao moguća rješenja u cilju poboljšanja stanja uposlenika Porezne uprave.

Nakon duže diskusije doneseni su slijedeći Zaključci:

  1. U roku od 30 dana Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH dostavit će granskom sindikatu inicijativu za izmjenu Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  2. Nakon dostavljene inicijative granskom sindikatu, granski sindikat će uputiti inicijativu Vladi FBiH za formiranje komisije koja će raditi na izmjenama Zakona o poreznoj upravi FBiH;
  3. Sindikalna organizacija Porezne uprave FBiH pripremiti će određene izmjene Zakona o poreznoj upravi FBiH, te odrediti svoga predstavnika, kao člana radne grupe, koji će učestvovati u izradi izmjena Zakona o poreznoj upravi FBiH zajedno sa granskim sindikatom. Po izradi prijedloga izmjene Zakona o PUFBiH isti će se dostaviti Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija na mišljenje, a nakon toka početkom septembra uputiti u parlamentarnu proceduru.
  4. Ukoliko do septembra, iz bilo kojih razloga, zakon se ne uputi u parlamentarnu proceduru, organizovat će se radni sastanak podružnice kako bi članstvo bilo informisano o razlozima eventualnog prolongiranja utvrđenih rokova, kao i dogovora o daljim aktivnostima;
  5. Sindikalna organizacija PUFBiH uputit će menadžmentu Porezne uprave FBiH zahtjev za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta PUFBiH sa fokusom na realne potrebe i objektivne parametre za organizacione jedinice. Prilikom izrade pravilnika vodit će se računa o iznalaženju mogućnosti za unaprijeđenja uposlenika koji su u međuvremenu završili fakultet i stekli status VSS;
  6. Sindikalna podružnica Kantona Sarajevo je na sastanku izabrala novog povjerenika podružnice i to Salema Mujezinovića, koji je dobio jednoglasnu podršku, a za njegovog zamjenika izabrana je Aida Zagrljača. Sindikalna podružnica  zahvalila se dosadašnjem povjereniku Faruku Čeliku na dosadašnjem radu.
Back To Top