skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
IMG 757d0892acb5e05c666551ff3b4597d1 V

Delegacija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u sastavu: Samir Kurtović, predsjednik; Snežana Katkić, dopredsjednik; Hasan Tokić, član Upravnog odbora; Adil Aljić, generalni sekretar; Selim Bečić, predsjednik Sindikalnog odbora Općine Kalesija; te članovi Sindikalne organizacije Rusmir Hasanović i drugi sastali su se dana 04.03.2019. godine u sjedištu Općine Kalesija sa Općinskim Načelnikom Seadom Džafićem.

Tema sastanka bila je primjena i poštivanje propisa koji regulišu radno-pravni status uposlenika. Tom prilikom konstatovano ja da Općina Kalesija poštuje dostignuta prava uposlenika po pitanju materijalnih primanja, da se vrši redovno pregovaranje po pitanju osnovice i ona je za 2019. godinu dogovorena u iznosu od 330 KM; topli obrok 1%; te Regres i materijalna primanja po osnovu bolesti i smrti člana domaćinstva. Tom prilikom konstatovano je da će se zajednički raditi na poboljšanju uvjeta rada i donošenju adekvatnih internih akata.

Na kraju sastanka doneseni su Zaključci, kako slijedi:

  1. Općinski Načelnik će oformiti tim za izradu Pravilnika o onutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta a u čijem sastavu će, shodno Članu 2. Kolektivnog Ugovora, učešće uzeti i izabrani predstavnik sindikata;
  2. Općinski Načelnik će preispitati Odluku o radnom vremenu, a s ciljem zadovoljenja potreba lokalnog stanovnštva i privrednika, kao i potreba uposlenika. 
Back To Top