skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA NAČELNIKOM OPĆINE GRUDE

ODRŽAN SASTANAK SA NAČELNIKOM OPĆINE GRUDE

U Kabinetu načelnika Općine Grude održan je sastanak predstavnika Samostalnog sindikata FBiH, Sindikalne organizacije Općine Grude, načelnika Općine Grude gospodina Ljube Grizelja i šefa Ureda Općinskog načelnika gospodina Josipa Tomića.
Ispred Samostalnog sindikata sastanku su prisustvovali predsjednik Samir Kurtović, generalni sekretar Adil Aljić, Stanko Vukoja i predsjednica Sindikalne organizacije Općine Grude Nedeljka Alerić.
Sastanak je bio radnog karaktera na kojem su razmjenjene informacje o aktivnostima Sindikata i Općinskog načelnika.
Općinski načelnik, gospodin Ljubo Grizelj je dao punu podršku radu Sindikalne organizacije i stavio se na raspolaganje socijalnom partneru, Samostalnom sindikatu u budućim aktivnostima.
Na sastanku je konstatovano da su Sindikalna organizacija i Općinski načelnik postigli dogovor gdje je došlo do povećanja plata svim državnim službenicima i namještenicima.
Nakon razmjena informacija između Sindikata i načelnika, a obzirom da Općina Grude nije pristupila Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, dogovoreno je da u narednih 15-tak dana Kabinet načelnika pogleda odredbe Kolektivnog ugovora te da se dogovori termin radi pristupa Općine Grude Kolektivnom ugovoru.

Back To Top