skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM MUP- A ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM MUP- a ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu inicijative Samostalnog sindikata FBiH, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak u cilju rješavanja i poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Ispred Samostalnog sindikata sastanku su prisustvovali predsjednik Samir Kurtović, predsjednica Koordinacije ZE- DO kantona Edina Valjevac, predsjednik Sindikalne organizacije MUP-a ZE- DO kantona Jusić Smail, zamjenica predsjednika Sindikalne organizacije MUP- a Melisa Isaković.

Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona kao domaćin bio je ministar Dario Pekić, savjetnik ministra Fadil Jaganjac i sekretar ministarstva Aida Mujić.

Na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti između Samostalnog sindikata i MUP- a ZE- DO kantona, a sve u cilju poboljšanja uslova rada i materijalnog statusa državnik službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Od strane ministra Pekića izražena je spremnost i pomoć o rješavanju navedenih zahtijeva u narednom periodu.

Također je dogovoreno da se u narednih sedam dana potpiše Sporazum između predsjednika Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u kojem će se precizirati način i rad, kao i uslovi o radu Sindikalne organizacije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Ovom prilikom Samostalni sindikat se zahvaljuje ministru na susretljivosti kao i na budućoj saradnji u cilju poboljšanja posebno materijalnog statusa državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

Back To Top