skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radno-konsultativni Sastanak Sa Predstavnicima Vlade FBiH I Kantona

Održan radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Vlade FBiH i Kantona

Pregovarački tim Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u FBiH u sastavu: Samir Kurtović, predsjednik; Ernis Imamović, član; Višnja Ljubijankić, član; Fazir Vukalić, član; Amir Sejdinović, član; Edina Valjevac, član; Kemal Arnaut, član i Adil Aljić, član održali su dana 30.09.2019. radno-konsultaivni sastanak u zgradi Vlade FBiH,  sa predstavnicima Vlade FBiH i predstavnicima osam Kantona, a koji je ispred ureda Premjer FBiH  organizovao i vodio Zlatko Hurtić.

Predstavnici Samostalnog sindikata iznijeli su svoje prijedloge, sa obrazloženjima, novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nakon čega su obavljeni konsultativni razgovori. Predstavnici Samostalnog sindikata zatražili su i uključivanje predstavnika resornog Ministarstva Pravde u pregovore oko Kolektivnog ugovora, obzirom da je resorni ministar nadležan za potpisivanje istog u ime Vlade FBiH. Takođe, dogovoreno je da će se, nakon otpočinjanja pregovora, svim općinama u FBiH dostaviti Prijedlog novog Kolektivnog ugovora za državnu službu. Od strane Samostalnog sindikata predložena je i dinamika pregovoranja, a njena realizacija se očekuje odmah po formiranju Pregovaračkog tima od strane Vlade FBiH.

Back To Top