skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Slika 2019 05 31 11 43 11

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine održali su 30.05.2019. godine u Zenici radni sastanak sa Vladom ZDK. Ispred Samostalnog sindikata sastanku su prisustvovali: Samir Kurtović predsjednik Samostalnog sindikata; Edina Valjevac, predsjednica Koordinacije ZDK; Nermin Ljubović, dopredsjednik Samostalnog sindikata; Adil Aljić, generalni sekretar; Sead Džaferović, predsjednik Sindikalne organizacije Kantonalnih organa uprave ZDK, te Irma Limić i Đelal Škaljo, članovi sindikalnog odbora. Ispred Vlade ZDK sastanku su prisustvovali: Mirza Ganić, premijer; Nebojša Nikolić, ministar uprave i pravosuđa i Josip Lovrić, ministar finansija.

Sastanak je održan radi upoznavanja sa novom vladom ZDK, te razmjene informacija o dosadašnjoj saradnji i aktivnostima koje se planiraju voditi u narednom periodu. Vlada je upoznata da je Samostalni sindikat uputio inicijativu prema Vladi FBiH za izmjene i dopune ili produženje Kolektivnog ugovora, kao i očekivanjima sindikata da se u narednom periodu poboljšaju uslovi rada i materijalna primanja uposlenika Kantonalnih organa ZDK. Također, na sastanku se razgovaralo i o mogućem načinu izmirenja potraživanja uposlenika, a po osnovu pravosnažnih sudskih presuda.

Dogovoren je nastavak započete saradnje i uključivanje sindikata, shodno Kolektivnom ugovoru, u sve aktivnosti koje se tiču radno-pravnog statusa i materijalnog položaja uposlenika.

 

Back To Top