skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa SO MUP-a ZDK

Održan radni sastanak sa SO MUP-a ZDK

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK, u sastavu: Smail Jusić – predsjednik, Melisa Isaković, Roberta Komljen, Amel Bradarić i Sedmedin Amidžić, održao je radni sastanak u centrali Samostalnog sindikata, na kojem su prisustvovali i predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović, generalni sekretar Adil Aljić i savjetnik za pravne poslove Maja Imamović. Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, upoznao je predstavnike Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK o aktivnostima, načinu rada i funkcionisanju Samostalnog sindikata.

Predstavnici Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK iznijeli su ključne probleme sa kojima se susreću u radu, naročito oko primjene Kolektivnog ugovora i nedovoljne informisanosti. Radni sastanak je protekao u srdačnoj i radnoj atmosferi, nakon čega su doneseni određeni zaključci, kako slijedi:

  1. Održat će se radni sastanak u Zenici, u roku od deset dana, a kojem će prisustvovati: predsjednik Koordinacije ZDK; predsjednik SO kantonalnih organa ZDK; predstavnici SO državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK i predsjednik Samostalnog sindikata;
  2. Predstavnici državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK će u narednom periodu uzeti aktivno učešće u Pregovaračkom timu ZDK, a prilikom vođenja pregovora za osnovicu za 2020. godinu;
  3. Predstavnici MUP-a ZDK će uzeti aktivno učešće u izradi i provedbi Kolektivnog ugovora;
  4. Centrala Samostalnog sindikata će organizovati edukativni seminar, na koji će biti pozvani i predstavnici Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK;
  5. Predstavnici SO državnih službenika i namještenika MUP-a ZDK zatražit će od resornog ministarstva i Vlade ZDK dosljedno poštivanje odredaba Kolektivnog ugovora, a koje se odnose na isplatu toplog obroka.

Na kraju, predstavnici sindikata, usaglasili su se da je neophodno proširiti saradnju i sa SO kantonalnih organa ZDK i sa Koordinacijom ZDK, kako bi razmotrili sva neriješena pitanja sa kojima se suočavaju, te jedinstvenim stavom delegirali prema Vladi i zajednički rješavali.

Back To Top