skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

ODGOVOR FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE PO ZAHTJEVU SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FEDERACIJE BIH

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FBiH je pokrenuo inicijativu radi rješavanja statusa namještenika i obaveze polaganja stručnog ispita za VŠS.

Na osnovu naše inicijative Federalno ministarstvo pravde je dostavilo odgovor da namještenici koji su u međuvremenu stekli VSS i položili stručni ispit za VSS se oslobađaju obaveze polaganja stručnog ispita za VŠS.

Federalno ministarstvo je dostavilo odgovor koji se nalazi u prilogu.

Back To Top