skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FBiH je pokrenuo inicijativu radi rješavanja statusa namještenika i obaveze polaganja stručnog ispita za VŠS.

Na osnovu naše inicijative Federalno ministarstvo pravde je dostavilo odgovor da namještenici koji su u međuvremenu stekli VSS i položili stručni ispit za VSS se oslobađaju obaveze polaganja stručnog ispita za VŠS.

Federalno ministarstvo je dostavilo odgovor koji se nalazi u prilogu.

Back To Top