skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com


Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH

 

Centrala sindikata:

Adresa: Obala Kulina bana br. 1
Grad: 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 207 024
Fax.: +387 33 219 503
E-mail: sufbih@gmail.com

 

Back To Top