skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com

Dana 01.06.2018. godine, u Federalnom ministarstvu pravde FBiH, održana je VI sjednica Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, te dala tumačenje na zahtjeve: JU “Službe za zapošljavanje ZDK”, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Halilagić Safeta iz Velike Kladuše i Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

Tumačenje člana 71. KU

Tumačenje člana 23. st. 6. i 7.

Tumačenje člana 12. KU

Tumačenje člana 19. KU

Tumačenje GO člana 12. KU

Tumacenje clana 34. KU

 

 

Back To Top