skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Šunjić Borka
Mostar
predsjednik Komisije
Eljazović Nisvet
Bosanska Krupa
član
Pondro Azra
Sarajevo
član
Bajić Suada
Tuzla
član
Petrić Marinko
Mostar
član

 

Statutarna komisija obavlja poslove utvrđene članom 57. Statuta Sindikata.

Back To Top