skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Image 2019 04 28 , 21.05.10

U prostorijama Samostalnog sindikata u periodu od 24.04 do 25.04. 2019. godine, održano je više sastanaka sa specijalnim savjetnikom Generalnog sekretara Međunarodne Konfederacije Sindikata Sharan Burrow, gospodinom Jaap Wienenom i koordinatoricom ureda Enisom Salimović.

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović je tom prilikom predstavnike MKS- a upoznao sa aktivnostima koje vodi unutar Sindikata, te je pored navedenog aktuelizirao stanje u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mogućih rješenja. Sastanci su bili konstruktivni, te su shodno tome doneseni odgovarajući zaključci.

Jedan od važnijih zaključaka je jedinstvo granskih sindikata i jačanje Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Back To Top