Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Implementacija Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, traži se.-
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 45/10 od 29.07.2010. godine. Članom 63. navedenog zakona je propisano da su kantoni, općine i gradovi u Federaciji dužni donijeti svoje usaglašene propise iz oblasti plaća i naknada sa ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana primjene ovog zakona. U međuvremenu je donesen i Zakon o izmjenenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 111/12 od 26.12.2012. godine.Obavještavajući Vas o naprijed navedenom, izražavamo iskrenu nadu da će navedene aktivnosti koje nam predstoje u narednom periodu biti ozbiljno shvaćene kao naš zajednički cilj, a sve to kako bi u narednom periodu omogućili funkcionisanje državne službe u Federaciji BiH pod približno jednakim uvjetima u pogledu plaća i naknada državnih službenika i namještenika.

Službene novine FBiH, br. 111 od 26.12.2012. godine
Zakon o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH


Član 1.

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH ("Sl.novine FBiH, br. 45/10) član 59. mijenja se i glasi:


"Vlade kantona, odnosno općinski načelnici i gradonačelnici u dogovoru sa sindikatom će utvrditi osnovicu za obračun plaća u skladu sa članom 5. ovog zakona.

Ne može se utvrdite veća osnovica od osnovice utvrđene na federalnom nivou.


Član 2.

Član 60. mijenja se i glasi:

"Koeficijenti i platni razredi zaposlenih u organima vlasti kantona, općine i grada se utvrđuju zakonima o plaćama i naknadama zaposlenih u općinskim odnosno gradskim organima vlasti.

Zakonima o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti kantona, odnosno odlukama gradskih i općinskih vijeća o plaćama i naknadama u općinskim  odnosno gradskim organima vlasti, propisaće se koeficijenti za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u kantonalnim, gradskim i općinskim organima vlasti, s tim da se ne mogu utvrditi veći koeficijenti od koeficijenata utvrđenih u članu 9. ovog zakona.

Prilikom utvrđivanja koeficijenata kantoni, općine i gradovi će propisati iste koeficijente za ista radna mjesta u okviru istih platnih razreda za državne službenike i namještenike u skladu sa odredbama čl. 20 i 21 ovog zakona.".


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH."

Na osnovu navedenih izmjena Zakona, savjetujemo predsjednicima sindikalnih organizacija da insistiraju na donošenju Zakona o plaćama i naknadama u vladama kantona koje to još nisu uradile, a kod gradonačelnika i načelnika da usklade Zakon sa izmjenama, te na osnovu toga donesu Pravilnik o plaćama i naknadama.
Vođeni pregovori Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo
Zapisnik sa pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za 2012. godinu, od 28.12.2012. godine
SAOPCENJE ZA CLANSTVO


U povodu pisma koje je Ministarstvu pravde F BiH uputilo Udruženje državnih službenika Federacije BiH, u kojem se traži upravni nadzor nad Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama  u F BiH, a koje je u jednom dijelu elektronskih i pisanih medija iskorišteno za frontalni napad na ovaj sindikat, Upravni odbor Samostalnog Sindikata, na sjednici održanoj 06.12.2012. godine,  zaključio je:

Potpisan sporazum između Vlade FBiH i Sindikata
Potpisan sporazum između Vlade FBiH i Sindikata o utvrđivanju osnovice za obracun placa u visini od 315,00 KM.

TEKST SPORAZUMA
Isplata regresa
Vlada FBiH donijela Odluku o isplati regresa za federalne organe u iznosu 50% od prosječne plaće
Zahtjev Vladi FBiH za stavljanje van snage zakljucak o obustavi isplate jubilarnih nagrada
Kako je Vlada FBiH donijela zaključak o obustavi isplate jubilarnih nagrada uposlenicima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, koji je u suprotnosti sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, Sindikat je Vladi FBiH uputio zahtjev za stavljanje van snage spornog zaključka.
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 163
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba