Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Potpisan Sporazum sa pet tačaka
Na sastanku održanom 18.02.2013. godine između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pragovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, postignut je slijedeći SPORAZUM
Pregovori Sindikata i Vlade SBK
Postignut Sporazum između Sindikata i Vlade SBK, te doneseni slijedeći ZAKLJUČCI
Zakon o placama KS
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na Sedmoj sjednici održanoj 10.01.2013. godine, donijela je sljedeći 


Z A K LJ U Č A K                  

  1. Utvrđuje se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri i donese zakon iz tačke 1. ovog Zaključka po hitnom postupku, u skladu sa članom 159. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst).
Jedan hljeb i jedna deka za izbjeglice iz Sirije
Na osnovu dopisa Saveza samostalnih sindikata BiH, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, na Petoj sjednici održanoj 21.12.2012. godine, donio je Odluku o učešću u akciji solidarnosti. Tom prilikom odlučeno je da se za potrebe ove, ali i drugih akcija solidarnosti izdvoji po 1 (jedna) konvertibilna marka po svakom članu sindikata.

Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata trebaju dati svoju saglasnost na predloženi način obračuna i isplate sredstava za akciju solidarnosti.

Implementacija Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, traži se.-
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 45/10 od 29.07.2010. godine. Članom 63. navedenog zakona je propisano da su kantoni, općine i gradovi u Federaciji dužni donijeti svoje usaglašene propise iz oblasti plaća i naknada sa ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana primjene ovog zakona. U međuvremenu je donesen i Zakon o izmjenenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 111/12 od 26.12.2012. godine.Obavještavajući Vas o naprijed navedenom, izražavamo iskrenu nadu da će navedene aktivnosti koje nam predstoje u narednom periodu biti ozbiljno shvaćene kao naš zajednički cilj, a sve to kako bi u narednom periodu omogućili funkcionisanje državne službe u Federaciji BiH pod približno jednakim uvjetima u pogledu plaća i naknada državnih službenika i namještenika.

Službene novine FBiH, br. 111 od 26.12.2012. godine
Zakon o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH


Član 1.

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH ("Sl.novine FBiH, br. 45/10) član 59. mijenja se i glasi:


"Vlade kantona, odnosno općinski načelnici i gradonačelnici u dogovoru sa sindikatom će utvrditi osnovicu za obračun plaća u skladu sa članom 5. ovog zakona.

Ne može se utvrdite veća osnovica od osnovice utvrđene na federalnom nivou.


Član 2.

Član 60. mijenja se i glasi:

"Koeficijenti i platni razredi zaposlenih u organima vlasti kantona, općine i grada se utvrđuju zakonima o plaćama i naknadama zaposlenih u općinskim odnosno gradskim organima vlasti.

Zakonima o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti kantona, odnosno odlukama gradskih i općinskih vijeća o plaćama i naknadama u općinskim  odnosno gradskim organima vlasti, propisaće se koeficijenti za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u kantonalnim, gradskim i općinskim organima vlasti, s tim da se ne mogu utvrditi veći koeficijenti od koeficijenata utvrđenih u članu 9. ovog zakona.

Prilikom utvrđivanja koeficijenata kantoni, općine i gradovi će propisati iste koeficijente za ista radna mjesta u okviru istih platnih razreda za državne službenike i namještenike u skladu sa odredbama čl. 20 i 21 ovog zakona.".


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH."

Na osnovu navedenih izmjena Zakona, savjetujemo predsjednicima sindikalnih organizacija da insistiraju na donošenju Zakona o plaćama i naknadama u vladama kantona koje to još nisu uradile, a kod gradonačelnika i načelnika da usklade Zakon sa izmjenama, te na osnovu toga donesu Pravilnik o plaćama i naknadama.
Vođeni pregovori Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo
Zapisnik sa pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za 2012. godinu, od 28.12.2012. godine
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 167
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba