Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Potpisan sporazum između Vlade FBiH i Sindikata
Potpisan sporazum između Vlade FBiH i Sindikata o utvrđivanju osnovice za obracun placa u visini od 315,00 KM.

TEKST SPORAZUMA
Isplata regresa
Vlada FBiH donijela Odluku o isplati regresa za federalne organe u iznosu 50% od prosječne plaće
Zahtjev Vladi FBiH za stavljanje van snage zakljucak o obustavi isplate jubilarnih nagrada
Kako je Vlada FBiH donijela zaključak o obustavi isplate jubilarnih nagrada uposlenicima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, koji je u suprotnosti sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, Sindikat je Vladi FBiH uputio zahtjev za stavljanje van snage spornog zaključka.
Potpisan Sporazum o vansudskoj nagodbi
Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima, a članovima Federalnog koordinacionog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, dana, 15.10.2012. godine, potpisali su Nermin Nikšić, premijer Vlade FBiH, Salih Kruščica, predsjednik Sindikata i opunomoćeni advokat Sindikata, Hakija Kurtović.

Dužnik, odnosno Vlada Federacije ovaj ugovor zaključuje uz prethodnu pismenu saglasnost Federalnog ministarstva finansija i obavezuje se da će isplata duga biti izvršena u dvije rate i to prva rada do 31.12.2012. godine u iznosu  50% od glavnice, a druga polovina duga (u identičnom iznosu) u 2013. godini, a najkasnije do 31.12.2013. godine.

Vlada se obavezala da će i sa ostalim tužiteljima,  koji nisu predmet ovog ugovora, po istom osnovu otpočeti pregovore oko postizanja sporazuma pod istim uslovima navednim u potpisanom sporazumu.
Isplata regresa
Kako u organima uprave Federacije BIH nije obračunat i isplaćen regres do sada, a državnim službenicima i namještenicima već su izdata rješenja o korištenju godišnjih odmora, te da isti već koriste godišnje odmore iz 2012.godine, Sindikat od Vlade FBiH zahtjeva da hitno izvrši isplatu regresa u skladu sa zakonom.
ZADOVOLJAVAJUCE
Nakon hitne reakcije Sindikata, vlade Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona, povukle Nacrte zakona o službenicima i namještenicima u organima uprave i upravnim organizacijama, dok se sa Sindikatom, kao socijalnim partnerom, ne iznađu najpovoljnija rješenja koja će zadovoljiti obje strane. 
Informacija u vezi izvršnih rješenja
Na poziv Vlade Federacije BiH, Sindikat je dana 4.7.2012. godine otpočeo pregovore oko načina, modaliteta i vremenskog okvira za naplatu tužbenih zahtjeva, po izvršnim rješenjima / presudama.

U daljem toku pregovora utvrdit će se sporazum o realizaciji novčanih potraživanja, o čemu će članstvo biti blagovremeno obavještavano.
 

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 159
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba