Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Jubilarna nagrada
Od strane naših članova obaviješteni smo da je obustavljena isplata jubilarnih nagrada za neprekidan rad u organima uprave, državnim služabenicima i namještenicima u federalnim organima vlasti, kao i da se odbijaju zahtjevi državnih službenika i namještenika za isplatu  jubilarnih nagrada sa obrazloženjem da ista nisu utvrđena Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBIH (Službene novine FBIH, br. 45/10).

Reagovanje Sindikata na Sporazum o smanjenju plaća
Predsjednik Sindikata, Salih Kruščica, uputio je zahtjev gradonačelniku Grada Mostara da odmah stavi van snage Sporazum o smanjenju plaća, koji je potpisao sa Topuz Emirom - v.d. predsjednikom Sindikalne organizacije bez saglasnosti svojih članova.
Obavještenje članovima Sindikata
Upravni odbor Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, na XXII sjednici, održanoj 10.12.2010. godine, u skladu sa Statutom Sindikata, donio je ZAKLJUČAK:


Svi članovi organa i tijela Sindikata, kao i sindikalne organizacije - članice Sindikata dražvnih službenika i namještenika u FBiH, koje ne izvršavaju obaveze u skladu sa Statutom Sindikata, ne mogu:

- birati, niti biti birani u organe i tijela Sindikata,

- ostvarivati prava za jednokratnu finansijsku pomoć i pozajmicu za školovanju, u skladu sa važećim pravilnicima,

- biti predlagani za pojedinačna, niti za kolektivna priznanja Sindikata,

- ostvarivati status delegata na Skupštini Sindikata,

- ostvarivati pravo na pravnu zaštitu, kako u disciplinskom, tako i u redovnom sudskom postupku,

- uzeti učešće na sportskim igrama u organizaciji Samostalnog sindikata.

Stavovi Saveza sindikata BiH
Stavovi Saveza samostalnih sindikata BiH za dopunu dokumenta "Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014."
PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI
Četiri politička subjekta - potpisnika "Osnova za formiranje vlasti u FBiH i platforme zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014. i Savez samostalnih sindikata BiH, 12. januara 2011. godine, utvrdili PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI

Pregovori Sindikata i Vlade SBK
Predstavnici Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija SBK i Vlada SBK, DANA, 11.01.2011. godine, u vezi isplate zaostalih potraživanja, donijeli su ZAKLJUČKE
Postignut sporazum s Vladom FBiH
Na pregovorima između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa federalni ministar pravde, kao poslodavac sjedne strane i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg zastupa predsjednik Sindikata s druge strane, a u cilju pune implementacije Zakona o plaćama i naknaadama u organima vlasti Federacije BiH, isti su dana 30.12.2010. godine zaključili slijedeći

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 130
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba