Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Čestitka povodom Dana Samostalnog sindikata
Predsjednik i članovi organa našeg sindikata, u povodu obilježavanja Dana Samostalnog sindikata, 18.05.2012. godine, svim članovima Sindikata želi dobro zdravlje i sreću, sa porukom "Zajedno smo jači"!
Tuzba protiv banaka
            Upravni odbor Samostalnog sindikata na sjednici održanoj dana 29.03.2012.godine, donio je Odluku broj: 01-IV-396/12 kojom se odobrava pravnom zastupniku Sindikata da tuži sve banke koje ne provode izvršne sudske presude po tužbama naših članova svih nivoa vlasti u FBIH. 
            Advokatu se dozvoljava da podnese prekršajne prijave u skladu sa članom 17. Zakona o izvršnom postupku ( Službene novine FBIH, broj : 32/03 i 33/06 )  protiv fizičkih i pravnih lica u organima gdje se ne izvršavaju sudske presude, te da traži izricanje novčanih kazni istim.
            Za navedene sudske postupke bit će obezbijeđena finansijska sredstva od strane Samostalnog sindikata.
IZBORNA SKUPSTINA
Na osnovu clana 60. Statuta Sindikata, Upravni odbor donio je Odluku o odrzavanju Prve izborne skupstine Sindikata / V Kongresa drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, koja ce se odrzati 29.06.2012. godine.


Obavezuju se koordinacioni odbori Sindikata da izvrse izbor delegata u skladu sa Statutom i Odlukom o kriterijima i strukturi za izbor delegata za Izbornu skupstinu, najkasnije do 30.4.2012. godine.

Postignut Sporazum s Vladom FBiH
Na sastanku odrzanom 19.01.2012. godine izmedu Pregovarackog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovarackog tima Samostainog sindlikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavrie sluzbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, postignut je slijedeci:


1.              Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ce saciniti i dostaviti, do prve sedmice februara 2012.  godine,   Pregovarackom  timu  Samostalnog sindikata  drzavnih  sluzbenika  i namjestenika  u organima drzavne sluzbe,  sudskoj vlasti  i javnim  ustanovama u Federaciji   Bosne   i   Hercegovine,   Informaciju   o   realizaciji   Zakljucaka,   V.   Broj: 1344/2011 od 09.11.2011. godine, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

Pripreme za Izbornu skupštinu
Sindikalne organizacijame Samostalnog sindikata  dužne su izvršiti izbore u svojim organizacijama, najdalje do 29.02.2012. godine.

Nakon provedenih izbora u sindikalnim organizacijama iz člana 2. ove odluke, svi koordinacioni odbori Samostalnog sindikata dužni su provesti izbore u koordinacionim odborima, najdalje do 31.03.2012. godine, te svu dokumentaciju u vezi provedenih izbora dostaviti Centrali Sindikata.

Najavljen štrajk opomene
Sindikalna organizacije federalnih organa uprave najavile štrajk opomene počev od 16.01.2011. godine.


Federalni koordinacioni odbor uputio je Vladi FBiH i poziv za mirovne pregovore, kako bi dogovorili osnovicu za obračun plaća u federalnim organima uprave za 2012. godinu, te na taj način mirnim putem riješili nastali spor.

Koordinacioni štrajkački odbor
Š T R A J K
Štrajkački odbori koordinacionih odbora i sindikalnih organizacija svojom odlukom će utvrditi datum početka štrajka iz stava 1. ovog člana, vodeći računa da poštuju u potpunosti rokove utvrđene Pravilima.  

O D L U K A o organizovanju  generalnog štrajka
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 151
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba