Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Obavještenje članovima Sindikata
Upravni odbor Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, na XXII sjednici, održanoj 10.12.2010. godine, u skladu sa Statutom Sindikata, donio je ZAKLJUČAK:


Svi članovi organa i tijela Sindikata, kao i sindikalne organizacije - članice Sindikata dražvnih službenika i namještenika u FBiH, koje ne izvršavaju obaveze u skladu sa Statutom Sindikata, ne mogu:

- birati, niti biti birani u organe i tijela Sindikata,

- ostvarivati prava za jednokratnu finansijsku pomoć i pozajmicu za školovanju, u skladu sa važećim pravilnicima,

- biti predlagani za pojedinačna, niti za kolektivna priznanja Sindikata,

- ostvarivati status delegata na Skupštini Sindikata,

- ostvarivati pravo na pravnu zaštitu, kako u disciplinskom, tako i u redovnom sudskom postupku,

- uzeti učešće na sportskim igrama u organizaciji Samostalnog sindikata.

Stavovi Saveza sindikata BiH
Stavovi Saveza samostalnih sindikata BiH za dopunu dokumenta "Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014."
PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI
Četiri politička subjekta - potpisnika "Osnova za formiranje vlasti u FBiH i platforme zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014. i Savez samostalnih sindikata BiH, 12. januara 2011. godine, utvrdili PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI

Pregovori Sindikata i Vlade SBK
Predstavnici Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija SBK i Vlada SBK, DANA, 11.01.2011. godine, u vezi isplate zaostalih potraživanja, donijeli su ZAKLJUČKE
Postignut sporazum s Vladom FBiH
Na pregovorima između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa federalni ministar pravde, kao poslodavac sjedne strane i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg zastupa predsjednik Sindikata s druge strane, a u cilju pune implementacije Zakona o plaćama i naknaadama u organima vlasti Federacije BiH, isti su dana 30.12.2010. godine zaključili slijedeći

NAJLJEPŠE ŽELJE U NOVOJ 2011. GODINI
Sretna Nova 2011. godina
Aktivnosti Sindikata
KPZ u FBiH - Na sastanku održanom 13.12.2010. godine u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u predmetu jeidnstvene primjene Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i službenika zatvorske policije - straže KPZ-a FBiH, između pomoćnika ministra za izvršenje krivičnih sankcija, g-dina Hidajeta Trake i predstavnika sindikata KPZ u FBiH, te predsjednika granskog sindikata, Saliha Kruščice, donesen je jednoglasan zaključak: "Direktori zavoda će shodno postojećoj zakonskoj regulativi, Zakonu o plaćama i Pravilniku o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i službenika zatvorske policije - streže, donijeti rješenja za sve uposlenike KPZ-a FBiH vezano za posebne uvjete i naknade koje im pripadaju."

--------------------------


FEDCAD - Dana, 13.12.2010. godine, održan je sastanak FEDCAD-a i Sindikata na kojem je zaključeno da se treba pristupiti izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju poslova u FEDCAD zbog posebnih uslova rada i odgovornosti, te da se druga prava i budući zahtjevi Sindikalne organizacije FEDCAD-a usmjere na koordinaciju Sindikata i direktora FEDCAD-a.

---------------------------


GRADSKA UPRAVA MOSTARA - Dana 14.12.2010. godine u prostorijama Uprave Grada Mostara održan je sastanak predstavnika Grada Mostara sa Sindikatom, na kojem je usaglašeno da sve odredbe Sporazuma potpisanog između Grada Mostara i Sindikalne organizacije Grada Mostara od 14.novembra 2006. godine ostaju na snazi, osim člana 1. te da se formira radna grupa od predstavnika Odjela za organizaciju, pravne poslove, opću upravu i civilnu zaštitu i vatrogastvo i dva člana Sindikalne organizacije Grada Mostara, kojoj će biti zadatak da provjeri eventualne nepravilnosti u spisku neraspoređenih.

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 128
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba