Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
ZADOVOLJAVAJUCE
Nakon hitne reakcije Sindikata, vlade Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona, povukle Nacrte zakona o službenicima i namještenicima u organima uprave i upravnim organizacijama, dok se sa Sindikatom, kao socijalnim partnerom, ne iznađu najpovoljnija rješenja koja će zadovoljiti obje strane. 
Informacija u vezi izvršnih rješenja
Na poziv Vlade Federacije BiH, Sindikat je dana 4.7.2012. godine otpočeo pregovore oko načina, modaliteta i vremenskog okvira za naplatu tužbenih zahtjeva, po izvršnim rješenjima / presudama.

U daljem toku pregovora utvrdit će se sporazum o realizaciji novčanih potraživanja, o čemu će članstvo biti blagovremeno obavještavano.
 

Neprihvatljivi nacrti kantonalnih zakona
Upućen zahtjev Vladi TK o povlačenju Nacrta Zakona o službenicima i namještenicima u organima uprave i upravnim organizacijama u Tuzlanskom kantonu.


Upućen zahtjev Vladi SBK o povlačenju Nacrta Zakona o službenicima i namještenicima u organima uprave i upravnim organizacijama u Srednjobosanskom kantonu, dok Sindikat ne bude učestvovao u njegovoj izradi, u skladu sa čl. 2. i 43. Kolektivnog ugovora. 

Čestitka povodom Dana Samostalnog sindikata
Predsjednik i članovi organa našeg sindikata, u povodu obilježavanja Dana Samostalnog sindikata, 18.05.2012. godine, svim članovima Sindikata želi dobro zdravlje i sreću, sa porukom "Zajedno smo jači"!
Tuzba protiv banaka
            Upravni odbor Samostalnog sindikata na sjednici održanoj dana 29.03.2012.godine, donio je Odluku broj: 01-IV-396/12 kojom se odobrava pravnom zastupniku Sindikata da tuži sve banke koje ne provode izvršne sudske presude po tužbama naših članova svih nivoa vlasti u FBIH. 
            Advokatu se dozvoljava da podnese prekršajne prijave u skladu sa članom 17. Zakona o izvršnom postupku ( Službene novine FBIH, broj : 32/03 i 33/06 )  protiv fizičkih i pravnih lica u organima gdje se ne izvršavaju sudske presude, te da traži izricanje novčanih kazni istim.
            Za navedene sudske postupke bit će obezbijeđena finansijska sredstva od strane Samostalnog sindikata.
IZBORNA SKUPSTINA
Na osnovu clana 60. Statuta Sindikata, Upravni odbor donio je Odluku o odrzavanju Prve izborne skupstine Sindikata / V Kongresa drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, koja ce se odrzati 29.06.2012. godine.


Obavezuju se koordinacioni odbori Sindikata da izvrse izbor delegata u skladu sa Statutom i Odlukom o kriterijima i strukturi za izbor delegata za Izbornu skupstinu, najkasnije do 30.4.2012. godine.

Postignut Sporazum s Vladom FBiH
Na sastanku odrzanom 19.01.2012. godine izmedu Pregovarackog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovarackog tima Samostainog sindlikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavrie sluzbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, postignut je slijedeci:


1.              Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ce saciniti i dostaviti, do prve sedmice februara 2012.  godine,   Pregovarackom  timu  Samostalnog sindikata  drzavnih  sluzbenika  i namjestenika  u organima drzavne sluzbe,  sudskoj vlasti  i javnim  ustanovama u Federaciji   Bosne   i   Hercegovine,   Informaciju   o   realizaciji   Zakljucaka,   V.   Broj: 1344/2011 od 09.11.2011. godine, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 154
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba