skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Buturović Šaćir
036/751-330
Kantonalni organi državne službe HNK
Torlo Miron
036/550-680
Služba civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara
Zovko Milenko
036/570-046
Centar za stara i iznemogla lica
Bulić Ranko
036/576-361
Dječiji dom Mostar
Ćesić Ibro
036/576-130
Gradska uprava Grada Mostara
Marić Ivana
036/551-104
Općina Stolac
Rajič Nada
036/853-101
Općina Neum
Drljo Tade
036/880-018
Općina Jablanica
Buturović Šaćir
036/752-954
Općina Konjic
Lizdo Meliha
036/726-160,153 f.
Općina Prozor Rama
Petrović Željko
036/771-920
Općinski sud Mostar
Balavac Meadin
036/580-072
Općinski sud Konjc
Tikveša Armin
036/729-470
Općina Čitluk
Gakić Milenka
036/640-533
Back To Top