skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Edukacija Sindikalnih Povjerenika U Tuzli

Edukacija sindikalnih povjerenika u Tuzli

U okviru programa edukcije Samostalnog sindikata, 15.12.2017. godine u hotelu „Tuzla“, održana je edukacija sindikalnih povjerenika koordinacije Tuzlanskog kantona.
Tema edukacije je uloga i značaj sindikalnog povjerenika u organima državne službe.
Modelator i uvodničar edukacije je Senad Memić, dopredsjednik za edukaciju i međunarodnu saradnju.
Predavač na navedenu temu bio je predsjednik Sindikata, Samir Kurtović.
Pored navedenog, predsjednik Koordinacije TK, g. Amir Sejdinović informisao je učesnike seminara o aktivnostima Tuzlanske koordinacije, sa posebnim osvrtom na potpisani Sporazum sa Vladom TK u vezi utvrđene osnovice za 2018. godinu, visine toplog obroka i visine regresa za 2018. godinu.
Učešće na seminaru uzeli su i članovi Upravnog odbora: g-đa Snežana Katkić, dopredsjednica za strategiju, razvoj i jačanje Sindikata i član Upravnog odbora, g. Hasan Tokić.
Poslije seminara, učesnici su imali priliku da razmijene svoja sindikalna iskustva.

Back To Top