Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Zakljucci sa seminara predsjednika sindikalnih organizacija od 8.5.2015. godine u Fojnici
Razmatrajući inicijativu za donošenje "novog" Zakona o radu i Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, učesnici seminara su usvojili slijedeće zaključke:
SPORAZUM O CIJENI RADA

Odluka Vlade FBiH o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata dražvnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Dana 05.05.2015. održani su pregovori između Pregovaračkog tima Vlade FBiH i Pregovaračkog tima Samostalnog Sindikata, te je postignut slijedeći sporazum
SRETAN PRAZNIK RADA ZELIMO CLANSTVU SINDIKATA
Image
VAŽNO OBAVJEŠTENJE
Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, uz saglasnost Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, kojom će, između ostalog, biti izjednačena osnovica plaće u javnim ustanovama za isto radno mjesto u drugim sektorima.
Ratifikovane Konvencije o radnim odnosima i kolektivnom pregovaranju
Obavjestavamo članstvo da je BiH ratifikovala Konvenciju o kolektivnom pregovaranju broj 154, iz 1981. godine i Konvenciju broj 151 o radnim odnosima (javne službe), iz 1978. godine, a ratifikacije su objavljene u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori, broj 11/14.
SAOPCENJE ZA CLANSTVO
Samostalni sindikat na zahtjev SO Općine Prozor Rama, pokrenuo je sudski postupak radi poništenja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Prozor Rama, br. 0171-36-1936/13, koji je donesen protivno odredbama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i Sporazuma potpisanog sa Vladom FBiH, koji je sastavni dio Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora ("Sl.novine FBiH", br. 97/13), jer Sindikat nije učestvovao u izradi istog.
Kako je nadležni Općinski sud u Konjicu donio sudsku presudu u korist Samostalnog sindikata i poništio gore navedene Izmjene Pravilnika, te Samostalni sindikat u saradnji sa Sindikalnom organizacijom Općine Prozor Rama, putem Agencije za državnu službu u FBiH obustavio nezakonito raspisane konkurse od strane Općine prozor Rama, općinski načelnik je shvatio ozbiljnost i snagu Samostalnog sindikata, te donio odluku kojom je stavio van snage ranije donesene izmjene Pravilnika, a koje je donio bez učešća Sindikata.
Ovaj primjer mozže se smatrati opomenom svim rukovodiocima organa uprave da ne donose pravilnike o sistematizaciji, kao i ostale pravilnike bez učešća Sindikata, a našim povjerenicima dajemo preporuku da dole navedenu presudu i odluku koriste prilikom pregovora sa svojim poslodavcima.

Prilog: Sudska presuda i Odluka načelnika
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 149
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba