Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Prijem namjestenika po javnom konkursu?!
Nakon upita i urgencije Sindikata i podsjećanja na sastanak predstavnika federalnog ministra finansija, menadžmenta Porezne uprave u FBiH i Sindikata, od 12.12.2012. godine, na kojem su doneseni i zaključci da se prilikom raspisivanja konkursa za prijem državnih službenika za popunu upražnjenih radnih mjesta u Poreznoj upravi u FBiH omogući zapošljavanje zaposelnika Porezne uprave, koji su u toku rada stekli VSS i koji su osposobljeni za izvršavanje najsloženijih poslova i zadataka, a u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, direktor Porezne uprave dostavio je odgovor: Realizacija zaključaka za prijem namještenika po javnom konkursu.
Odrzavanje sindikalnih sportsko-rekretativnih susreta
Sportske igre Samostalnog sindikata, koje su se trebale održati u maju, a odgođene zbog elementarnih nepogoda u BiH, održžat će se u Neumu, u terminu od 4.9.-7.9.2014. godine.

U okviru realizacije Povelje o saradnji Sindikata Jugoistočne Evrope prihvatili smo poziv za učešće na VII sportsko-rekreativnim susretima Jugoistočne Evrope, koji će se održati u Tesliću, u periodu 25.9.-28.9.2014. godine.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Image
Potpisan Sporazum
Vlada Kantona Sarajevo, 18.7.2014. godine, donijela je Odluku o prihvatanju Sporazuma o postupku utvrdjivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite Kantona Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključili su Sporazum, sa ciljem ujednačavanja plaća i naknada koje nemaju karakter plaće zaposlenika u javnim ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo sa plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće drugih zaposlenika koje se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, te stim u vezi donošenje usklađenih pravilnika o radu svih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo u domenu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće, te u konačnici jednooobraznosti utvrđivanja ovih prava njihovih zaposlenika.

Stavljanje van snage Odluke Vlade FBiH, trazi se
Vlada FBiH donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH i donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o cinovima sluzbenika Sudske policije FBiH, bez ucesca Sindikata u njihovoj izradi, zbog cega Sindikat trazi stavljanje van snage navedene odluke.
Upozorenje poslodavcima drzavnih sluzbenika i namjestenika
Sindikat uputio upozorenje svim nivoima federalne i kantonalne vlasti - poslodavcima sluzbenika i namjestenika zbog trenda krsenja prava iz Kolektivnog ugovora.
Zahtjev za prijem sluzbenika koji su u toku rada stekli VSS
Sindikat uputio zahtjev premijeru Vlade FBiH, federalnom ministru pravde i direktoru Porezne uprave FBiH za postivanjem zakljucaka sa sastanka, odrzanog 12.12.2012. godine, kojem su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva finansija, menadžmenta Porezne uprave u FBiH i Samostalnog sindikata, da se prilikom raspisivanja konkursa za prijem drzavnih službenika za popunu upraznjenih radnih mjesta u Poreznoj upravi u FBiH omoguci zaposljavanje zaposlenika Porezne uprave FBiH, koji su u toku rada stekli VSS.
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 123
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba