Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Parafiran Sporazum o visini osnovice za obracun placa
Pregovarački tim Vlade FBiH i Pregovarački tim Sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, dana 19.10.2016. godine dogovorili su visinu osnovice za obracun plaća od 315,00 KM, koja će se obracunavati do kraja 2016. godine, te parafirali  Sporazum, kojeg Vlada FBiH treba usvojiti, nakon čega će biti objavljen u Službenim novinama FBiH.
SAOPCENJE ZA CLANSTVO

OBAVJEŠTAVAMO ČLANOVE SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH DA JE NA SJEDNICI VLADE FBIH ODRŽANOJ DANA 01.09.2016. GODINE, DATA SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBIH, TE DA ĆE SE U NAREDNOM PERIODU IĆI NA DOBIJANJE SAGLASNOSTI NA ISTI I OD STRANE KANTONA, GRADOVA I OPĆINA.

SAOPCENJE ZA CLANSTVO
Ustavni sud Federacije BiH donio je Rješenje o privremenoj mjeri kojim se obustavlja primjena čl. 11a. i 75b. Zakona o drzžavnoj sluzbi u FBiH ("Služzbene novine FBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 57/05, 5/06, 04/12 i 99/15), do konačne odluke o ustavnosti člana 5. st. 1, 2. i 3, čl. 11a i 11b., čl. 75a, 75b. i 75c., člana 19. stav 1. tač. c), d) i f), člana 20., člana 25. stav 3., člana 31. stav 1., člana 33. stav 8., člana 34. stav 2., člana 35. stav 1., člana 47. riječi "i lica iz člana 11a. ovog zakona", člana 48., člana 52. st. 1. i 2. i člana 64. stav 3. tog zakona.
ZAKAZANI PREGOVORI ZA USAGLASAVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Ovim putem obavjestavamo clanstvo da je dana 01.6.2016. godine, reprezentativni Sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe, sudskoj vlasi i javnim ustanovama u FBiH, za podrucje javne usprave na cijeloj teritoriji FBiH, zakazao sa Vladom FBiH, kantonalnim vladama, gradovima i opcinama u FBiH, termin otpočinjanja pregovora za 9. i 10.6.2016. godine, za uskladjivanje Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 8Sluzbene novine FBiH, broj: 23 i 50/00, 97/13, 18/16) sa Zakonom o radu u FBiH (Sl.novine FBiH, broj: 26/16).
Nacrt Zakona o drzavnoj sluzbi u Kantonu Sarajevo

Primjedbe na Nacrt Zakona o drzavnoj sluzbi KS

Predstavnik Sindikata drzžavnih služzbenika i namještenika u FBiH prisustvovao javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o drzžavnoj sluzžbi KS

tekst preuzet sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo
Informacija sa pregovora sa Vladom Kantona Sarajevo
Na pregovorima Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, odrzanog 25.4.2016. godine, pregovaralo se o donosenju Zakona o drzavnoj sluzbi u Kantonu Sarajevo, utvrdjivanju osnovice za obracun place za 2016. godinu i ranijem zahtjevu Sindikata za povlacenje zalbi na prvostepene presude drzavnih sluzbenika i namjestenika po osnovu prava iz radnog odnosa.
Informacija sa sastanka pregovarackih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata
Informacija sa sastanka sa ministrom privrede Kantona Sarajevo i direktorom Uprave za sumarstvo
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 160
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba