Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Informacija
Obavještavamo članove Samostalnog sindikata,  da smo u završnoj fazi prikupljanja dokumentacije za dodjelu finansijske pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti za naše kolege koji su podnijeli zahtjeve, a kojima su zbog poplava i klizišta oštećeni ili potpuno uništeni stambeni objekti u kojima su do tada stanovali.
U tu svrhu, predsjednicima koordinacionih odbora uputili smo Urgenciju za ubrzano kompletiranje dokumentacije prema Kriterijima koje je usvojio Upravni odbor Samostalnog sindikata.
Rok za kompletiranje dokumentacije je četvrtak, 21.8.2014. godine, nakon čega će Izvršni savjet u najkraćem roku razmotriti zahtjeve i o tome obavijestiti podnosioce.
Javna rasprava
Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH, 10. jula 2014. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju Prednacrta izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i stavilo ga na javnu raspravu, koja će trajati do 15. septrembra 2014. godine.
Prijem namjestenika po javnom konkursu?!
Nakon upita i urgencije Sindikata i podsjećanja na sastanak predstavnika federalnog ministra finansija, menadžmenta Porezne uprave u FBiH i Sindikata, od 12.12.2012. godine, na kojem su doneseni i zaključci da se prilikom raspisivanja konkursa za prijem državnih službenika za popunu upražnjenih radnih mjesta u Poreznoj upravi u FBiH omogući zapošljavanje zaposelnika Porezne uprave, koji su u toku rada stekli VSS i koji su osposobljeni za izvršavanje najsloženijih poslova i zadataka, a u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, direktor Porezne uprave dostavio je odgovor: Realizacija zaključaka za prijem namještenika po javnom konkursu.
Odrzavanje sindikalnih sportsko-rekretativnih susreta
Sportske igre Samostalnog sindikata, koje su se trebale održati u maju, a odgođene zbog elementarnih nepogoda u BiH, održžat će se u Neumu, u terminu od 4.9.-7.9.2014. godine.

U okviru realizacije Povelje o saradnji Sindikata Jugoistočne Evrope prihvatili smo poziv za učešće na VII sportsko-rekreativnim susretima Jugoistočne Evrope, koji će se održati u Tesliću, u periodu 25.9.-28.9.2014. godine.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Image
Potpisan Sporazum
Vlada Kantona Sarajevo, 18.7.2014. godine, donijela je Odluku o prihvatanju Sporazuma o postupku utvrdjivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite Kantona Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključili su Sporazum, sa ciljem ujednačavanja plaća i naknada koje nemaju karakter plaće zaposlenika u javnim ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo sa plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće drugih zaposlenika koje se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, te stim u vezi donošenje usklađenih pravilnika o radu svih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo u domenu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće, te u konačnici jednooobraznosti utvrđivanja ovih prava njihovih zaposlenika.

Stavljanje van snage Odluke Vlade FBiH, trazi se
Vlada FBiH donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH i donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o cinovima sluzbenika Sudske policije FBiH, bez ucesca Sindikata u njihovoj izradi, zbog cega Sindikat trazi stavljanje van snage navedene odluke.
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 125
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba