Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
C E S T I T K A
Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne vlasti. sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, danas, 18. maja, slavi 26 godina od osnivanja.

Tim povodom, svim članovima našeg sindikata, želimo puno dobrog zdravlja i sigurnosti u poslu, uz našu poznatu krilaticu "ZAJEDNO SMO JAČI"!
Informacija sa pregovora sa Vladom Kantona Sarajevo
Na pregovorima Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, odrzanog 25.4.2016. godine, pregovaralo se o donosenju Zakona o drzavnoj sluzbi u Kantonu Sarajevo, utvrdjivanju osnovice za obracun place za 2016. godinu i ranijem zahtjevu Sindikata za povlacenje zalbi na prvostepene presude drzavnih sluzbenika i namjestenika po osnovu prava iz radnog odnosa.
Informacija sa sastanka pregovarackih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata
Informacija sa sastanka sa ministrom privrede Kantona Sarajevo i direkotrom Uprave za sumarstvo
Odgovor na pismo upozorenja
Pismom upozorenja našem sindikatu obratio se novoosnovani Samostalni sindikat kantonalnih drzavnih sluzbenika i namjestenika, koje je objavljeno i na web portalu "Patria".

Radi upoznavanja clanstva Sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, objavljujemo Odgovor na pomenuto upozorenje, upucen predsjedniku tog sindikata, g. Elvisu Zorniću i Demant na objavu Novinske agancije  "Patria", upucen toj redakciji.
OBAVIJEST
Obavjestavamo clanstvo Samostalnog sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH da je ovaj sindikat otpočeo pregovore sa Vladom FBiH i vladama kantona, u vezi usaglasavanja Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH sa Zakonom o radu.
Dana 4.03.2016. godine, Vlada FBiH je donijela Odluku o produzenju primjene kolektivnih ugovora do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduze 120 dana od dana potpisivanja Sporazuma.
U skladu sa navedenim, obaviješteni smo od strane Vlade FBiH da ce pored Vlade FBiH pregovorima pristupiti i sve kantonalne vlade sa svojim pregovarackim timovima, koje ce pribviti saglasnosti gradova i opcina na svojim teritorijama, te da ce se u narednih deset dana pristupiti potpisivanju Protokola za vodjenje pregovora oko usaglasavanja Kolektivnog ugovora.
O svim daljim aktivnostima u vezi usaglasavanja Kolektivnog ugovora, clanstvo ce biti blagovremeno obavijesteno.
Kolektivni ugovor za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti, na snazi
sa sjednice Vlade FBiH
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 163
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba